Các câu hỏi thường gặp về Gmail

 • Phiên bản Gmail trả phí có gì khác biệt?
  Các tính năng phải trả phí của Gmail bao gồm: email tùy chỉnh (@yourcompany.com), địa chỉ email nhóm không giới hạn, đảm bảo thời gian hoạt động 99,9%, gấp đôi dung lượng lưu trữ của Gmail cá nhân, không có quảng cáo, hỗ trợ 24/7, G Suite Sync for Microsoft Outlook và nhiều tính năng khác.
 • Người dùng có thể có nhiều địa chỉ email không?
  Có. Một người dùng có thể có nhiều địa chỉ email bằng cách tạo các bí danh email. Bạn có thể thêm tối đa 30 bí danh email cho mỗi người dùng.
 • Tôi có thể di chuyển thư hiện tại của mình sang G Suite không?
  Có. Bạn có các công cụ di chuyển để nhập email cũ từ môi trường cũ như Lotus Notes và Microsoft.

Các câu hỏi thường gặp về Drive

 • Tôi có thể tải lên Drive những loại tệp nào?
  Bạn có thể tải mọi loại tệp lên Google Drive và chuyển đổi một số loại tệp nhất định sang định dạng tài liệu Google dựa trên web: Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 • Tôi có bao nhiêu bộ nhớ với Google Drive?
  Mỗi người dùng nhận được 30GB bộ nhớ được chia sẻ trên Gmail và Google Drive với giá 3 đô la/người dùng/tháng hoặc bộ nhớ không giới hạn với giá 10 đô la/người dùng/tháng (tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB/người dùng).
 • Phiên bản Drive phải trả tiền có gì khác biệt?
  Phiên bản Drive trả phí cho bạn quyền sử dụng bộ nhớ bổ sung (gấp đôi bộ nhớ Gmail cá nhân), hỗ trợ 24/7, chia sẻ kiểm soát và báo cáo nâng cao. Với 7 đô la thêm cho mỗi người dùng/tháng, bạn có thể nâng cấp lên bộ nhớ không giới hạn (tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB/người dùng).

Các câu hỏi thường gặp về Lịch

 • Tôi có thể tạo lịch nhóm không?
  Có. Bạn có thể tạo lịch mà mọi người (hoặc một nhóm nhỏ người dùng) trong tổ chức của mình có thể truy cập. Ví dụ: bạn có thể muốn có lịch nhóm cho các sự kiện như ngày nghỉ và các cuộc họp thường xuyên của nhóm.
 • Tôi có thể di chuyển và đồng bộ hóa tất cả lịch của mình không?
  Có. Tùy chọn di chuyển lịch khả dụng với nhiều loại lịch, bao gồm cả môi trường Lotus Notes và Microsoft.
 • Lịch Google có lời nhắc sự kiện không?
  Có. Theo mặc định, 10 phút trước khi diễn ra sự kiện, Lịch Google sẽ hiển thị lời nhắc bật lên. Bạn có thể thay đổi thời gian lời nhắc trong cài đặt của Lịch.

Các câu hỏi thường gặp về Hangouts

 • Những người tham gia bên ngoài có thể tham gia Hangout không?
  Có. Người tham gia bên ngoài có thể tham gia Hangout kể cả khi họ không có tài khoản G Suite. Để đảm bảo bảo mật, theo mặc định, bạn cũng có tùy chọn hạn chế quyền truy cập vào Hangouts.
 • Nội dung của Hangout có được an toàn không?
  Có. Tất cả luồng video và âm thanh trong Hangouts đều được mã hóa. Người dùng có thể tham gia một cách an toàn ngay cả khi họ ở bên ngoài.
 • Giới hạn người tham gia Hangout như thế nào?
  Hangouts được giới hạn ở 25 người tham gia, không có giới hạn thời gian. Bạn cũng có thể sử dụng Hangouts trực tuyến để phát Hangout cho bao nhiêu người tùy thích.

Các câu hỏi thường gặp về Tài liệu

 • Google Tài liệu có hoạt động ngoại tuyến không?
  Có. Tính năng này khả dụng trong trình duyệt Chrome. Nếu bạn chưa có, hãy dùng thử Chrome - một trình duyệt miễn phí và dễ cài đặt.
 • Tôi có thể chia sẻ tệp trên Google Tài liệu ra bên ngoài không?
  Có. Bạn có thể thay đổi cài đặt của từng tài liệu để cấp quyền truy cập cho bất cứ ai mà bạn chọn làm người chỉnh sửa, người xem hoặc người nhận xét.
 • Tôi có thể chuyển đổi tài liệu hiện có của mình thành Google Tài liệu không?
  Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Tài liệu. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.

Các câu hỏi thường gặp về Trang tính

 • Google Trang tính hỗ trợ những công thức nào?
  Google Trang tính hỗ trợ công thức ô thường tìm thấy trong hầu hết máy tính để bàn. Bạn có thể sử dụng các công thức này để tạo hàm thao tác dữ liệu và tính toán các chuỗi và số.
 • Tôi có thể sử dụng phím tắt trong Google Trang tính không?
  Có. Nhiều phím tắt khả dụng cho Google Trang tính và luôn được bật. Chúng rất giống với nhiều phím tắt mà trước đây bạn đã sử dụng.
 • Tôi có thể chuyển đổi các bảng tính khác thành Google Trang tính không?
  Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Trang tính. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.

Các câu hỏi thường gặp về Biểu mẫu

 • Mọi người có cần tài khoản Google để phản hồi biểu mẫu không?
  Không. Bất cứ ai cũng có thể phản hồi Google Biểu mẫu.
 • Tôi có thể giữ biểu mẫu ở chế độ riêng tư chỉ cho công ty của mình không?
  Có. Cài đặt chia sẻ cho Google Biểu mẫu giúp dễ dàng kiểm soát người nào có thể xem và chỉnh sửa biểu mẫu của bạn.
 • Google Biểu mẫu có thể xử lý một số lượng lớn phản hồi không?
  Có. Google Biểu mẫu có thể xử lý nhiều dữ liệu như Google Trang tính và Google Trang tính hiện có thể xử lý 2 triệu ô dữ liệu. Chừng đó rất nhiều dữ liệu.

Các câu hỏi thường gặp về Trình bày

 • Google Trang trình bày cung cấp các loại tính năng gì?
  Bạn có thể vẽ biểu đồ và sơ đồ, chèn đối tượng và hình dạng, định dạng văn bản và hình ảnh, bật hình động và hơn thế nữa.
 • Tôi có thể chuyển đổi các bản trình bày khác thành Trang trình bày không?
  Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Trang trình bày. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.
 • Tính năng đồng chỉnh sửa hoạt động như thế nào?
  Đồng chỉnh sửa nghĩa là nhiều người có thể đồng thời làm việc trên cùng một trang trình bày. Cài đặt chia sẻ cho phép bạn kiểm soát người nào có thể xem và chỉnh sửa trang trình bày và lịch sử sửa đổi cho phép bạn hoàn nguyên về phiên bản trước đó. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này trong Google Tài liệu và Trang tính.